Doświadczenie

Prawnik z dziesięcioletnim stażem pracy. Doświadczenie zdobywała m.in. jako pracownik szczecińskich sądów – poczynając od stanowiska sekretarza w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie po asystenta sędziego w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Dzięki temu doskonale zna zagadnienia z obszaru postępowania egzekucyjnego, postępowania nieprocesowego (spadki i działy spadków, zasiedzenie, podziały majątków, sprawy obejmujące nieruchomości i księgi wieczyste), postępowania rodzinnego, a także sprawy o zapłatę (odszkodowania, zadośćuczynienia, zaległy czynsz itd.). Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się m.in. prawem cywilnym, rodzinnym i międzynarodowym.

Wiedza

Wiedza jest bezcennym aktywem naszej kancelarii. Agnieszka Puczko ukończyła kierunek Prawo Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, co ułatwia jej spojrzenie na prawo z szerszej perspektywy. Ponadto uczestniczy w kursach i szkoleniach, które pozwalają uaktualnić dotychczasową wiedzę i tym samym jak najlepiej służyć naszym Klientom.