Pani Ania pewnego razu odebrała odebrała decyzję ustalającą wysokość opłaty za pobyt jej ojca, pana Jana, w domu pomocy społecznej. Bardzo zdziwiło ja otrzymane pismo, bowiem ojciec nie utrzymywał z nią kontaktów od niemal dwudziestu lat; porzucił rodzinę, gdy pani Ania była jeszcze dzieckiem. Kilka dni później podobną decyzję otrzymała mama pani Ani, pani Zosia, emerytka. Pani Zosia mieszka sama, jest schorowana, bardzo dużo wydaje na leki i wizyty u lekarzy. Z emerytury w wysokości 1.500 zł, po uiszczeniu wszystkich opłat, niewiele zostaje jej na życie. Żeby poprawić nieco swoją sytuację finansową, pani Zosia za kwotę 400 zł wynajmuje studentom pokój w swoim domu. Dla obu pań decyzja o ustaleniu wysokości opłaty za pobyt pana Jana w DPS była ogromnym zaskoczeniem. Dlaczego mają płacić za pobyt kogoś, z kim nie utrzymują żadnych relacji? No i z czego płacić? Pani Ania ma co prawda stabilną pracę i dobrze ... Czytaj więcej
Odpowiedź powinna być na końcu artykułu, ale nie będę trzymać Państwa w niepewności: Nie może. Chyba że…. Wyjaśniając okoliczności zdarzenia wskazuję, że chodzi tu o sytuację, kiedy w małżeństwie istnieje ustrój wspólności ustawowej, czyli wszystko (prawie) jest „nasze”. Według art. 31 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego owa wspólność obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków […] Bardzo często małżonkowie mają wspólne konto ... Czytaj więcej
Poznali się. I zakochali. Bardzo szybko. Wspólne mieszkanie, wspólne rachunki, wspólne życie. I wspólna ciąża. Nie do końca zaplanowana. Choć można się było tego spodziewać. Wspólne szczęście? Czy wspólny kłopot? Pewnie, że wspólne szczęście. A jeżeli tylko do czasu? Jeżeli sytuacja go przerośnie i on odejdzie? Porzuci, zostawi, a dzidziuś rośnie w pakiecie z wydatkami? Można domagać się alimentów „na ciążę”? Można. I w tej sytuacji działa to tylko w jedną stronę – on odchodzi, ona została sama z ciążą, ona domaga się pieniędzy. Ale po kolei. Opisana sytuacja dotyczy par, tzw. związków nieformalnych, a nie małżeństw. Alimentów może domagać się tylko przyszła mama. Uprawnienie to wynika w pierwszej kolejności z art. 141 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w § 1 stanowi, ... Czytaj więcej

Masz?… Czy grasz?

18 czerwca 2017
Na pewno wszystkim znane są urządzenia do gier, zwane automatami, które jeszcze do niedawna spotkać można było w pubie, sklepie czy na stacji benzynowej. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czy te automaty są legalne czy nie, czy gra na nich jest legalna i jak to aktualnie wygląda. Na tle zmienionej ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 471), monopol na wszystkie automaty do gry posiada państwo. Zmiany weszły w życie 1 kwietnia 2017 r. i od tej daty żaden „pubik” ani klubik automatu posiadać nie może. Monopol ten jest wykonywany w salonach gier na automatach. Szczegółowe warunki organizowania i zatwierdzenia lokalizacji salonu gier na ... Czytaj więcej
Dzisiejszy post będzie poświęcony prawom pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym, a konkretnie prawom, które przyznaje tym dwóm grupom (i ich najbliższym) ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 21). Do sięgnięcia do tej tematyki skłoniła mnie sytuacja z sali sądowej, kiedy pokrzywdzony w sprawie karnej, będący jednocześnie świadkiem, wystąpił do sądu z wnioskiem o udzielenie mu ochrony właśnie na podstawie wskazanej wyżej ustawy, a sąd był tym wnioskiem co najmniej zaskoczony. Nie mam oczywiście pretensji do sądu, bo nie sposób znać wszystkich aktów prawnych nawet z dziedziny, którą się zajmujemy na co dzień. Niemniej skoro sąd musiał się dopiero zapoznać z ustawą, to „zwykły” świadek czy pokrzywdzony tym bardziej nie mają ... Czytaj więcej
Przechodząc od razu do sedna, które absolutnie tematu nie wyczerpuje, jednak pozwoli skończyć temat upadłości konsumenckiej, po ogłoszeniu upadłości dłużnik – a teraz już upadły – może wnieść do sądu o: zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu, jak wyżej, z wnioskiem o wstrzymanie w całości likwidacji majątku upadłego, ustalenie planu spłaty wierzycieli, zmianę planu spłaty wierzycieli, stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenie pozostałych zobowiązań, umorzenie wszystkich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Pierwsza uwaga z mojej strony jest taka, żeby przed zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości spróbować porozumieć się z wierzycielem (zwłaszcza, jeśli jest on tylko jeden i jest to bank czy inna instytucja finansowa). Banki naprawdę poważnie do takich rozmów podchodzą, bo zgłoszenie przez dłużnika wniosku o upadłość będzie dla nich zwyczajnie niekorzystne ekonomicznie. Jeśli negocjacje się nie powiodą, można ... Czytaj więcej
Jak poprzednio wskazywałam, temat upadłości konsumenckiej jest bardzo obszerny. Miało być o tym, co dalej z długami, jednak bez dzisiejszego naprawdę krótkiego kolejnego wstępniaka, nie da rady przejść dalej. Dzisiaj jeszcze trochę wskazówek odnośnie do początkowej fazy postępowania, w następnym poście mam nadzieję, że temat uda się zakończyć. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu, w którym dłużnik podaje aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną (np. mieszkanie – 250.000 zł, komputer – 1.000 zł, ubrania – 300 zł, itd.). Co istotne, należy podać cały swój majątek, także majątek osobisty, który nie wejdzie w skład masy upadłości. Przykładowo w skład masy upadłości nie wchodzą: przedmioty urządzenia domowego (np. pościel, ubranie), zapasy żywności i opału, narzędzia i przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, przedmioty niezbędne do nauki, przedmioty codziennego użytku, ... Czytaj więcej
Spokojnie, będzie ciąg dalszy o długach już niebawem, dziś jednak kilka słów o tym, co może czekać tych, którzy mając na swoim koncie wyrok skazujący i orzeczoną karę pozbawienia wolności (także w zawieszeniu), postanawiają udać się za granicę. Cel wyjazdu nie ma tu zupełnie znaczenia. Czy to będzie emigracja zarobkowa, czy chęć ułożenia sobie życia od nowa, czy kusząca wizja ukrycia się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, efekt może być ten sam – deportacja i odsiadka. Chyba ze zawczasu zadbacie o swoje interesy. Najpopularniejszymi miejscami potencjalnych wycieczek są kraje Unii Europejskiej, do nich więc ograniczę dzisiejszy wpis. Wobec Pana Iksa orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze półtora roku z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, nakładając na niego dozór kuratora i zobowiązując do ... Czytaj więcej
Upadłość konsumencka to temat bardzo rozległy, jak sama ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. W dzisiejszej odsłonie tylko ogólny zarys, jak i gdzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i kto może z niej skorzystać. Upadłość osób fizycznych (upadłość konsumencka) dotyczy tylko tych osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie obejmuje dłużników, którzy są wspólnikami spółek, natomiast mogą z niej skorzystać osoby, które posiadają jedynie udziały w spółkach z o.o. czy akcje w spółkach akcyjnych. Z procedury oddłużeniowej mogą skorzystać także rolnicy. Wniosek na odpowiednim formularzu może złożyć dłużnik, bądź wierzyciel. Wniosek składa się w sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym. Dłużnik nie musi posiadać żadnego majątku, żeby została wobec niego ogłoszona upadłość konsumencka. Sąd orzeka upadłość wtedy, gdy dłużnik stał się niewypłacalny. Taka ... Czytaj więcej
Problem z doliczaniem podatku VAT przez komorników do opłaty egzekucyjnej zaczął się od wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 9 czerwca 2015 r. (sygn. PT1.050.1.2015.LJU.19). Nie wchodząc w szczegóły, od dnia 1 października 2015 r. działalność komorników sądowych została po raz pierwszy objęta podatkiem VAT. W związku z wydaną interpretacją, komornicy zaczęli do opłat egzekucyjnych należnych (przeważnie od dłużników) za czynności egzekucyjne, doliczać podatek VAT, co przy egzekucjach dużych długów, prowadziło do naliczania ogromnych kwot, którymi – niejako dodatkowo – obciążano dłużników. Taka praktyka komorników sądowych wynikała także z podjętej przez Krajową Radę Komorniczą w dniu 15 września 2015 r. uchwały Nr 1460/V, w której przyjęto – również pominę szczegóły – że komornicy powinni doliczać podatek VAT do opłat egzekucyjnych wynikających z ustawy (nawiasem mówiąc uchwała ta została już ... Czytaj więcej
Pytanie dotyczy w zasadzie tych rodziców (celowo nie piszę ojców, bo mimo że statystyki wciąż wskazują, że najczęściej zobowiązanymi do płacenia alimentów są ojcowie, to jednak kwestia ta dotyczy także matek), których – potocznie mówiąc – sąd obciążył comiesięcznymi alimentami na dziecko. Płacenie alimentów wynika z obowiązku dostarczania dziecku, które po rozwodzie/separacji rodziców pozostaje z drugim rodzicem, środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Czyli na pewno musimy – wspólnie z drugim rodzicem – zapewnić naszym pociechom dach nad głową, wyżywienie, odpowiedni ubiór, środki do kształcenia, czy też przekazać na to środki (alimenty właśnie). Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności rodzica, na który nałożono obowiązek płacenia alimentów. Co ciekawe, dzieci mają prawo do takiego samego poziomu życia, jak ich rodzice. Jeżeli ... Czytaj więcej