Problem z doliczaniem podatku VAT przez komorników do opłaty egzekucyjnej zaczął się od wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 9 czerwca 2015 r. (sygn. PT1.050.1.2015.LJU.19). Nie wchodząc w szczegóły, od dnia 1 października 2015 r. działalność komorników sądowych została po raz pierwszy objęta podatkiem VAT. W związku z wydaną interpretacją, komornicy zaczęli do opłat egzekucyjnych należnych (przeważnie od dłużników) za czynności egzekucyjne, doliczać podatek VAT, co przy egzekucjach dużych długów, prowadziło do naliczania ogromnych kwot, którymi – niejako dodatkowo – obciążano dłużników. Taka praktyka komorników sądowych wynikała także z podjętej przez Krajową Radę Komorniczą w dniu 15 września 2015 r. uchwały Nr 1460/V, w której przyjęto – również pominę szczegóły – że komornicy powinni doliczać podatek VAT do opłat egzekucyjnych wynikających z ustawy (nawiasem mówiąc uchwała ta została już uchylona wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. III ZS 10/15).

Jaki był tego skutek? Podwyższenie należnych komornikowi opłat egzekucyjnych o 23%, co dla dłużnika, który z zasady dużych pieniędzy nie posiada, bywało kwotą niebagatelną. Co ciekawe, dłużnicy w zasadzie nie skarżyli się na taką praktykę, w końcu przeciętny człowiek nie ma pojęcia o jakichś interpretacjach i uchwałach komorniczych. Problem ten „wyszedł” niejako przy okazji wnoszenia skarg na czynności komorników polegających na ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego. Wówczas sądy dostrzegły nową „pozycję” w komorniczych postanowieniach, którą stanowił podatek VAT od obliczonej opłaty egzekucyjnej. Na szczęście sądy poszły dobrą drogą i takie postanowienia komorników były uchylane czy też zmieniane właśnie o kwotę naliczonego podatku. Głównym argumentem było to, że nie ma takiego przepisu rangi ustawowej, który pozwalałby komornikom doliczyć VAT do opłaty egzekucyjnej. Opłata egzekucyjna obliczona w oparciu o przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji jest bowiem kwotą brutto, która już w sobie ten podatek zawiera. Spraw w tym temacie zaczęło przybywać, jednak z pewnością duża większość dłużników nie wnosiła żadnych zastrzeżeń co do doliczenia do opłaty podatku, bo po prostu nie wiedziała, że taka praktyka nie ma oparcia w przepisach. W związku z tym pewnie znaczna większość tych powiększonych opłat została po prostu przez komorników pobrana. I z pewnością niezwrócona.

Proszę się nie łudzić, że po otrzymaniu od sądu rozstrzygnięcia negującego zasadność doliczenia VAT-u do opłaty, komornicy z tej praktyki zrezygnowali. Skoro dalej do sądów trafiają takie postanowienia, to znaczy że praktyka ta do końca nie ustała. Co więc robić, gdy otrzymamy od komornika postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania, w których widnieje kwota VAT doliczona do opłaty egzekucyjnej? Koniecznie wnosić skargę na czynność komornika sądowego.

Taką skargę wnosi się do sądu rejonowego, przy którym działa komornik (od dnia 8 września 2016 r. będzie jednak zmiana i od tej daty skargę wnosimy bezpośrednio do komornika). Termin na wniesienie skargi wynosi 7 dni od otrzymania od komornika postanowienia o kosztach egzekucji.